Zakład stolarski Jan Bardzoszcz
   Producent drewna konstrukcyjnego certyfikowanego Jan Bardoszcz
46-233 B±ków, ul. Tartaczna 11, tel./fax: 77 413 90 13

www.bardosz.eu